bild9906

WF-V Thomas Hitscher, Eyke und Udo Stahlbuhk sowie WF Frank Meyer (v.l.) ©F-2951