bild11816

Die Projektgruppe hinter KANN MANN (von links nach rechts): Johann Peter Karnatz, Axel Richter, Erneli Martens, Bettina Moser, Ronald Bendig, Susanne Nissinen, Florian Büh.