bild15366

v.l. Udo Stahlbuhk, Frank Meyer, Heiko Wörmbke