JubiläumWagner

V.l.n.re stellv. Wehrführer Jan Dreser, Wehrführer Sören Steinberg, Jubilar Hauke Wagner, Bereichsführer Jean Gressmann